พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 67 แก่โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) จังหวัดอ่างทอง

พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 67 แก่โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) จังหวัดอ่างทอง

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ส.ค. 2565

| 213 view

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรมอาเซียน นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) เข้าร่วม
ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนและกิจกรรมของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ
ในโอกาสเดียวกัน กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนด้วย
ทั้งนี้ การจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ