ผู้แทนไทยใน AWPR และอธิบดีกรมอาเซียน หารือประเด็นสตรีกับสมาชิกวุฒิสภา

ผู้แทนไทยใน AWPR และอธิบดีกรมอาเซียน หารือประเด็นสตรีกับสมาชิกวุฒิสภา

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ธ.ค. 2565

| 590 view

นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ผู้แทนไทยในทำเนียบสตรีอาเซียนเพื่อสันติภาพ (ASEAN Women for Peace Registry: AWPR) พร้อมด้วยนางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน เข้าพบนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานกรรมาธิการวุฒิสภาการต่างประเทศ และสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ และนางผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ เพื่อแนะนำบทบาทหน้าที่ของ AWPR

สมาชิกวุฒิสภามีท่าทีสนับสนุนบทบาทของ AWPR ให้บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะให้สตรีมีบทบาทนำในการขจัดความยากจน และส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานและสร้างรายได้พื้นฐาน และเมื่อสตรีซึ่งมีสัดส่วนครึ่งหนึ่งของประชากรโลก มีความยั่งยืน ครอบครัวก็จะมีรากฐานที่มั่นคงและช่วยปกป้องเยาวชนจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ