ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์

11 ก.ย. 2563

364 view

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-นิวซีแลนด์ ในฐานะผู้แทนของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ที่ประชุมยินดีต่อการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินการตามถ้อยแถลงร่วมเพื่อความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับนิวซีแลนด์ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) อย่างสมบูรณ์ และได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับนิวซีแลนด์ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังให้มีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแลนด์ในปีนี้

อาเซียนขอบคุณนิวซีแลนด์สำหรับข้อริเริ่มเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงในระดับประชาชน รวมถึงการให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือที่ประสงค์จะร่วมมือกัน อาทิ การรับมือกับโควิด-๑๙ และการฟื้นฟูจากผลกระทบของโควิด-๑๙ อาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง ความมั่นคงทางไซเบอร์ ตลอดจนการยกระดับความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) และการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และความร่วมมือด้านการบริการเดินอากาศ

ในโอกาสนี้ ไทยได้เชิญนิวซีแลนด์ร่วมมือกับอาเซียนในการฟื้นฟูจากผลกระทบของโควิด-๑๙ รวมถึงการดำเนินการตามความตกลง RCEP ภายหลังการลงนามแล้ว และการยกระดับความตกลง AANZFTA ตลอดจนร่วมมือกันด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลและขยะพลาสติกทะเล การอนุรักษ์ทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเกษตรที่ยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมให้นิวซีแลนด์ร่วมมือกับศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD) อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ