ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมอาเซียน

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

| 851 view

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 พลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมี พลโท ธนพล เป๋อรุณ หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากกรมเอเชียตะวันออกร่วมด้วย โดยสองฝ่ายได้หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมอาเซียนและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติสำหรับปี 2566 เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในภารกิจการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในอาเซียน และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ทุ่นระเบิดภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Mine Action Centre: ARMAC)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ