ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๔

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ย. 2566

| 378 view
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย
 
ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของอาเซียนและการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๔๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ