(ขยายเวลาปิดรับใบสมัคร) ประกาศเรื่อง สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

(ขยายเวลาปิดรับใบสมัคร) ประกาศเรื่อง สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

15 ต.ค. 2563

1,196 view

       ด้วยสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา โดยจะขยายเวลาปิดรับสมัครถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ดังไฟล์แนบที่แนบมาพร้อมนี้ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สมาคมอาเซียนแห่งประเทศไทย http://www.asean-thailand.org/asean/view.php?cate=&id=251

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครงานสมาคมอาเซียนฯ_(ขยายเวลาร.pdf
ใบสมัคร.pdf