ประกาศเรื่อง สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

ประกาศเรื่อง สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

7 ต.ค. 2563

1,456 view

      ด้วยสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา โดยจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบที่แนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครงานสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย_ใ.pdf