ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

| 1,218 view

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ตามประกาศแนบท้าย

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม_3.pdf