ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

16 ต.ค. 2563

1,217 view

     ตามที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าว จำนวน 1 อัตรา นั้น
สมาคมอาเซียนฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย_เรื่อง_ประกา.pdf