ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำหรับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำหรับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2565

| 695 view

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำหรับรถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2564 เอกสารดังแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อพนง.ขับรถ.pdf