ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มิ.ย. 2565

| 1,593 view

สมาคมอาเซียนฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย รายชื่อตามประกาศแนบท้าย

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก_2ม.pdf
ตัวอย่างผลการตรวจ_ATK_pdf.pdf