ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน

6 ก.ย. 2562

537 view

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

จำนวน ๑ ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่มต้น ๑๕,๐๐๐.- - ๑๗,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดัง ไฟล์แนบ

หมดเขตการรับสมัครในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครพนักงานฯ_1.pdf
ใบสมัคร_1.doc