ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ย. 2565

| 1,126 view

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกรมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ_พขร_งปม66.pdf