ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.พ. 2567

| 479 view

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย โดยขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมเล็ก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ตามรายละเอียดในประกาศข้างล่างนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์_-_ปี_2567_-_.pdf