ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

29 มิ.ย. 2564

1,369 view

           ตามประกาศกรมอาเซียน ที่ 13/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน จำนวน 1 อัตรา นั้น

           บัดนี้ กรมอาเซียนได้ดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียนฯ รายชื่อดังปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก.pdf