ประกาศรับสมัครองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards : AOSWADA) ของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards : AOSWADA) ของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2565

| 1,475 view

ประกาศรับสมัครองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards : AOSWADA) ของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

AOSWADA_2022

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

เอกสารแนบ_1_-_ประกาศรับสมัครองค์กรเพื่อรับร.pdf