ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มี.ค. 2567

| 1,735 view

กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

เอกสารประกอบ

1.ประกาศรับสมัคร_กองเศรษฐกิจ_2567.pdf
1.1._ใบสมัครจ้างเหมาฯ_กองเศรษฐกิจ.pdf
1.2._หนังสือให้ความยินยิมในการเก็บรวบรวม_ใช.pdf
1.3._แบบคำร้องขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุ.pdf