ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 2,819 view

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าว จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครงานสมาคมอาเซียนฯ_และใบสมัคร_-12012024.pdf