ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

7 มิ.ย. 2564

1,311 view

        กรมอาเซียนมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน จำนวน 1 อัตรา โดยจะปิดรับสมัครภายในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.  

          ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศพนง.จองตั๋ว_(1).pdf
ใบสมัคร_พนง.จองตั๋ว_1.doc