ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2567

| 760 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการฯ.pdf
ใบสมัครจ้างเหมาบริการ_กองการเมืองฯ_พ.ค._67.pdf
หนังสือให้ความยินยอม.pdf