ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

29 ส.ค. 2562

43 view

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

จำนวน ๑ ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่มต้น ๑๕,๐๐๐.- - ๑๗,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดัง ไฟล์แนบ

หมดเขตการรับสมัครในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครพนักงานฯ.pdf
ใบสมัคร.doc