ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 2,493 view

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการส่งเสริมความรู้สู่สาธารณชน สังกัด กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_03_65.pdf
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโคร.doc
แบบคำร้องขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุค.docx
หนังสือให้ความยินยิมในการเก็บรวบรวม_ใช้_ห.docx