ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2565

| 2,121 view

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน สังกัดกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

เอกสารประกอบ

1._ประกาศรับพนักงานโครงการฯ_กองเศรษฐกิจ.pdf
1.1._ใบสมัครจ้างเหมาฯ_กองเศรษฐกิจ_.pdf
1.2_หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม_ใช้.pdf
1.3._แบบคำร้องขอใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุ.pdf