ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.พ. 2567

| 329 view

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวของสมาคมฯ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 -12:00 น. ณ สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ชั้น 5 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ตามรายละเอียดในประกาศข้างล่างนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม_27_กพ_2567_-_final.pdf