ประกาศกรมอาเซียน เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

ประกาศกรมอาเซียน เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน

14 ธ.ค. 2563

1,782 view

        ด้วยกรมอาเซียนมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ เสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน จำนวน 1 อัตรา โดยจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบที่แนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร.pdf
ใบสมัคร_2.pdf