ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่สาธารณชน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่สาธารณชน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 201 view

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่สาธารณชน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน รายละเอียดตามประกาศ

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาฯ_สลก..pdf