ประกวดออกแบบโลโก้และคำขวัญประจำงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – ญี่ปุ่น

ประกวดออกแบบโลโก้และคำขวัญประจำงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – ญี่ปุ่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2565

| 240 view

ประกวดออกแบบโลโก้และคำขวัญประจำงาน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – ญี่ปุ่น

 

ASEAN-JP-people-1024x512

ในปี พ.ศ. 2566 ที่จะถึงนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน จะย่างเข้าสู่ปีที่ 50 นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 ญี่ปุ่นและอาเซียนต่างพัฒนาความสัมพันธ์อันดีร่วมกันตลอดมา โดยการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายได้รับการชื่นชมว่าเป็น “หุ้นส่วนจากใจจริง” ซึ่งช่วยสร้างรากฐานที่แนบแน่นให้แก่ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นมาโดยตลอด

เนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นกำลังจะครบรอบ 50 ปี รัฐบาลญี่ปุ่นและนานาประเทศในกลุ่มอาเซียน จึงเตรียมการที่จะจัดงานแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันครบรอบในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คนได้รู้จักกับความสัมพันธ์ 50 ปี อาเซียน-ญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โดยในคราวนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นและนานาประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ร่วมมือกับสำนักงานใหญ่อาเซียนและศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC) จัดงานประกวดโลโก้และคำขวัญประจำงาน “ครบรอบ50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น” โดยประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวาง

 

* สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

* โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการรับสมัครผลงานได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/2022_09.html