บันทึกการสัมมนาออนไลน์ "Towards Achieving SDGs: Leaving No Girl or Woman Behind / ASEAN Gender’s Outlook and Sweden’s Feminist Foreign Policy" โดยสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำสวีเดน

บันทึกการสัมมนาออนไลน์ "Towards Achieving SDGs: Leaving No Girl or Woman Behind / ASEAN Gender’s Outlook and Sweden’s Feminist Foreign Policy" โดยสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำสวีเดน

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มี.ค. 2565

| 260 view

บันทึกการสัมมนาออนไลน์ "Towards Achieving SDGs: Leaving No Girl or Woman Behind / ASEAN Gender’s Outlook and Sweden’s Feminist Foreign Policy" โดยสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำสวีเดน


👩‍💼 สามารถดาวน์โหลด Presentations ได้จาก http://shorturl.at/nptCM และดาวน์โหลดบันทึกการสัมมนาได้ที่ http://shorturl.at/pEFS3

หรือดูผ่านระบบ Facebook Watch http://shorturl.at/fjmLP