บทความ “Common digital currency could revive ASEAN integration”

บทความ “Common digital currency could revive ASEAN integration”

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มี.ค. 2565

| 372 view

 

บทความ “Common digital currency could revive ASEAN integration”

 

Artboard_1_4x

(ขอบคุณข้อมูลจาก คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา)   

(https://tinyurl.com/2p8a2new)

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ASEAN_Digital_Currency_flyer_copy.pdf