ความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการ "ขยะทะเล" (Marine Debris) และบทบาทของไทยในการจัดการขยะทะเล

ความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการ "ขยะทะเล" (Marine Debris) และบทบาทของไทยในการจัดการขยะทะเล

5 พ.ย. 2563

1,240 view

ความร่วมมืออาเซียนด้านการจัดการ "ขยะทะเล" (Marine Debris) และบทบาทของไทยในการจัดการขยะทะเล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ