ข่าวสารอาเซียน: ไทยร่วมมือกับอาเซียนในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านข้อริเริ่มความเกื้อกูลฯ และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประเทศไทย

ข่าวสารอาเซียน: ไทยร่วมมือกับอาเซียนในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านข้อริเริ่มความเกื้อกูลฯ และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประเทศไทย

9 มี.ค. 2564

415 view

ข่าวสารอาเซียน: ไทยร่วมมือกับอาเซียนในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านข้อริเริ่มความเกื้อกูลฯ และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประเทศไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

2020_12_08_Complementarities_Initiative.pdf