ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการอาเซียน "บรรจบแห่งยุคสมัยการต่างประเทศไทย : วิถีทัศน์แห่งอาเซียน" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการอาเซียน "บรรจบแห่งยุคสมัยการต่างประเทศไทย : วิถีทัศน์แห่งอาเซียน" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น.

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2566

| 2,696 view
ในวาระครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จะจัดงานวันอาเซียน (ASEAN Day 2023)
 
เสวนาวิชาการอาเซียน "บรรจบแห่งยุคสมัยการต่างประเทศไทย: วิถีทัศน์แห่งอาเซียน" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น.
 
ขอเชิญชวนผู้สนใจรับชมการเสวนาผ่านทางเฟซบุ๊กที่ https://www.facebook.com/saranromradio

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ