ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังงานเสวนา ASEAN DAY ในหัวข้อ : "เหลียวหลัง แลหน้า 55 ปี อาเซียน" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 5 โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park เวลา 10.00-11.30 น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังงานเสวนา ASEAN DAY ในหัวข้อ : "เหลียวหลัง แลหน้า 55 ปี อาเซียน" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 5 โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park เวลา 10.00-11.30 น.

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2565

| 1,382 view
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังงานเสวนา ASEAN DAY ในหัวข้อ : "เหลียวหลัง แลหน้า 55 ปี อาเซียน"
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 5 โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park เวลา 10.00-11.30 น.
 
สามารถแสกนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ QR Code ในภาพ หรือ https://bit.ly/3JowdfQ
และสามารถรับฟังการเสวนาผ่านเฟซบุ๊กได้ที่ 
 
_เสวนา_ASEAN_

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ