"ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Sustainability Talks: Towards a Green ASEAN”

"ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Sustainability Talks: Towards a Green ASEAN”

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2567

| 1,905 view

📢 กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “Sustainability Talks: Towards a Green ASEAN” โดยมีการบรรยายพิเศษและการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ Jeffrey Sachs ประธานเครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDSN)
🗓️ วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้อง 208 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
🔤 ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ
✍️ ลงทะเบียนทาง https://forms.gle/aqdiLndGcgxaDaXTA

📢 Ministry of Foreign Affairs cordially invites you to the “Sustainability Talks: Towards a Green ASEAN” featuring the Special Talk and Interview of Professor Jeffrey Sachs, President of the United Nation’s Sustainable Development Solutions Network
🗓️ Friday, 19 January 2024, 15.00-16.00 hrs. at Room 208, Queen Sirikit National Convention Center
✍️ Kindly register via https://forms.gle/aqdiLndGcgxaDaXTA

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ