ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Why ASEAN Matters: Navigating our Shared Future” โดย ดร. เกา กิม ฮวน (Dr. Kao Kim Hourn) เลขาธิการอาเซียน

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Why ASEAN Matters: Navigating our Shared Future” โดย ดร. เกา กิม ฮวน (Dr. Kao Kim Hourn) เลขาธิการอาเซียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2566

| 2,294 view

กรมอาเซียนร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Why ASEAN Matters: Navigating our Shared Future” โดย ดร. เกา กิม ฮวน (Dr. Kao Kim Hourn) เลขาธิการอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องวิเทศสโมสร

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ facebook.com/ThaiMFA