ขอเชิญชวน ผู้รับบริการ/ผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ของ "กรมอาเซียน"

ขอเชิญชวน ผู้รับบริการ/ผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ของ "กรมอาเซียน"

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 1,258 view

ขอเชิญชวน ผู้รับบริการ/ผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ของ "กรมอาเซียน" เพียงแสกนคิวอาร์โค้ดและทำแบบประเมินง่าย ๆ เพียง 3 นาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ