ขอเชิญชวนผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทะเลไทยเข้าร่วม ASEAN Blue Innovation Challenge

ขอเชิญชวนผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทะเลไทยเข้าร่วม ASEAN Blue Innovation Challenge

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2567

| 130 view

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทะเลไทยเข้าร่วม ASEAN Blue Innovation Challenge ชิงเงินรางวัล 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทีสำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมจัดกับญี่ปุ่นและ United Nations Development Programme (UNDP) เพื่อส่งเสริมผู้คิดค้นนวัตกรรมในอาเซียนด้านการอนุรักษ์ทะเลใน 4 มิติ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะพลาสติกในทะเล การประมงยั่งยืน และการท่องเที่ยวทางทะเลที่ยั่งยืน โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 60 ทีม จะได้รับเงินรางวัลราว 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมการสนับสนุน (incubation support/mentorship) อย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง bit.ly/ASEANABIC ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ