ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565!

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565!

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2565

| 2,858 view

ขยายเวลารับสมัคร!! สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา ขยายระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย

เอกสารประกอบ

ประกาศและใบรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคม_-_rev.pdf
ประกาศขยายวันรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมอา.pdf