การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ค. 2565

| 986 view

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย

เอกสารประกอบ

ประกาศและใบรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคม_-_rev.pdf