การประกวดออกแบบโลโก้ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยที่มีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI)

การประกวดออกแบบโลโก้ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยที่มีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI)

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

| 1,531 view

เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานการประกวดออกแบบโลโก้ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยที่มีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI) โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565

 

S__29638812

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ