การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ปีแห่งความร่วมมืออาเซียน-จีน ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ปีแห่งความร่วมมืออาเซียน-จีน ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2566

| 2,566 view

ศูนย์อาเซียน-จีน ร่วมกับสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน และกระทรวงการต่างประเทศจีน ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) สำหรับปีแห่งความร่วมมืออาเซียน-จีน ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน (ASEAN-China Year of People-to-People Exchanges) โดยสามารถส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖-๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.zcool.com.cn/events/ChinaAseandesign2024

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ