กระทรวงการต่างประเทศขอร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ีโปร่งใส และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล

กระทรวงการต่างประเทศขอร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ีโปร่งใส และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล

8 ธ.ค. 2564

133 view

No_Gift_Policy

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ