กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครบรอบ 55 ปี)

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครบรอบ 55 ปี)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ส.ค. 2565

| 218 view

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 5 รูป ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครบรอบ 55 ปี) โดยนางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของกรมฯ เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้บริหารกระทรวงฯ อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนประเทศไทย และอดีตอธิบดีกรมอาเซียน ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ