กรมอาเซียนนำ face shield มอบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโควิด-19

กรมอาเซียนนำ face shield มอบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโควิด-19

17 พ.ย. 2564

50 view

       

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 กรมอาเซียนได้นำ face shield จำนวน 1,000 ชิ้น ไปมอบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโควิด-19

      นอกจากนี้ยังได้จัดส่ง face shield จำนวน 1,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลต่าง ๆ อีก 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สถาบันบำราศนราดูร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช 

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ