กรมความร่วมมือฯ และกรมอาเซียนได้จัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่เมียนมาชุดแรกผ่านคลังสำรอง DELSA ของ AHA Centre

กรมความร่วมมือฯ และกรมอาเซียนได้จัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่เมียนมาชุดแรกผ่านคลังสำรอง DELSA ของ AHA Centre

30 ส.ค. 2564

182 view

กรมความร่วมมือฯ และกรมอาเซียนได้จัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่เมียนมาชุดแรกผ่านคลังสำรอง DELSA ของ AHA Centre เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยจะขนส่งเข้าไปทางบกผ่านด่านแม่สอด จ.ตาก และคาดว่า จะถึงกรุงย่างกุ้งในวันที่ 1-2 กันยายน 2564 ทั้งนี้ สิ่งของช่วยเหลือฯ ประกอบด้วย เครื่องออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจน และถุงมือยาง เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ