นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน” 2562

03 ก.ย. 62

วิดีโอประกอบ