การประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Informal Summit)

20 พ.ย. 62

รูปภาพประกอบ