ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community - DSG AEC)

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community - DSG AEC)

5 ส.ค. 2563

2,021 view
 
 
        ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community - DSG AEC) 
       
        ** หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 สิงหาคม 2563
 
       ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นประกาศรับสมัครและข้อมูลโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักเลขาธิการอาเซียนที่ https://asean.org/storage/2020/07/Advert-DSG-AEC-for-ASEAN-Website-1.pdf

เอกสารประกอบ

news-20200805-164830-735157.pdf