ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ THE NEW YORK TIMES สำหรับใช้ ในราชการของกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ THE NEW YORK TIMES สำหรับใช้ ในราชการของกองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ต.ค. 2562

1,273 view

เอกสารประกอบ

bulletin-20191021-114547-335644.pdf