ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันอาเซียน (ASEAN Day 2019)

ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันอาเซียน (ASEAN Day 2019)

6 ส.ค. 2562

1,518 view

ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันอาเซียน (ASEAN Day 2019)

______________________________________

                  

                                ตามที่กรมอาเซียนได้เชิญโรงเรียนต่าง ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันอาเซียน (ASEAN Day 2019)  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562  ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา นั้น

                                กรมอาเซียนขอเชิญโรงเรียนที่ลงทะเบียนดังต่อไปนี้ เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียนในวันดังกล่าว โดยขอให้มาตรวจสอบรายชื่อและรับบัตรร่วมงานในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ที่จุดลงทะเบียนวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ อย่าลืมนำกระติกน้ำส่วนตัวมาร่วมงานเพื่อลดการใช้พลาสติกด้วยนะ ขอบคุณค่ะ

 1. โรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียนประเทศไทย
 2. โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
 3. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 4. โรงเรียนจิตรลดา
 5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม)
 6. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
 7. โรงเรียนราชินี
 8. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
 9. โรงเรียนวัดราชโอรส
 10. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
 11. โรงเรียนบางกะปิ
 12. โรงเรียนสตรีวิทยา
 13. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
 14. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 15. โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
 16. โรงเรียนวัดสังเวช
 17. โรงเรียนสาธิตพัฒนา
 18. โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม  
 19. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
 20. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
 21. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 22. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
 23. โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
 24. โรงเรียนราชินีบน
 25. โรงเรียนปทุมคงคา
 26. โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 27. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 28. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 29. โรงเรียนเทพศิรินทร์
 30. โรงเรียนมหรรณพาราม
 31. โรงเรียนปากเกร็ด
 32. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
 33. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 34. โรงเรียนแสงอรุณ