ประกาศผลการคัดเลือกผลงานภายใต้โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานภายใต้โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

5 ส.ค. 2562

1,578 view

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานภายใต้โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน

ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

-----------------------------------------------

   

           ตามที่กรมอาเซียนได้ประกาศเชิญชวนให้เยาวชนส่งสุนทรพจน์เข้าร่วมในโครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนอาเซียน ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” หรือ (ASEAN Youth : Leaders of Socially Responsible and Constructive Change under the Theme Advancing Partnership for Sustainability) เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และส่งเสริมให้เยาวชนสนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน

          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดสุนทรพจน์ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่เห็นสมควรได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะในประเภทต่าง ๆ ตามรายละเอียดแนบท้าย

 

เอกสารประกอบ

news-20190805-154051-892698.pdf